Praktyka dla osób z niepełnosprawnością

zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb, poprzedzone 15 minutową konsultacją dot. rodzaju niepełnosprawności oraz określeniu celów praktyki.